(355) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf