(354) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie opłat na targowisku miejskim.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf