Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Mosina

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.
 
Oświadczenia składane w związku ze zmianami w ciągu 2020 r.:
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 31 grudnia 2020 r.: