Informacja o zarządzeniu wyborów

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek wyznaczył w nim datę wyborów prezydenckich na niedzielę 28 czerwca 2020 r.

Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

Postanowienie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 3 czerwca 2020 r.

Załączniki: