Uchwała Nr XXVIII/216/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego kąpieliska „Glinianki”

Uchwała Nr XXVIII/216/20.pdf
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.pdf