Uchwała Nr XXVIII/215/20 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Uchwała Nr XXVIII/215/20.pdf
Uchwała NR 14/627/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności  przedmiotowej uchwały.pdf