Odpowiedzi na pytania zadane podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 maja 2020 r.

Udzielone odpowiedzi.pdf