Uchwała Nr XXVIII/210/20 w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kórnik

Uchwała Nr XXVIII/210/20.pdf