(344) Zapytania radnego Michała Kleibera w sprawie budowy mostu w ciągu ul. Strzeleckiej/Krasickiego

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona opdowiedź.pdf