(340) Zapytania radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie wodociągu w Sowińcu.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf