Pytania + odpowiedzi do SIWZ cz.1

Pytania + odpowiedzi do SIWZ cz.1
Załacznik nr 10 cz.17 do SIWZ  - Dokumentacja projektowa (Projekt stałej organizacji ruchu)