(337) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie m.in. zmiany organizacji ruchu na ulicy Wawrzyniaka/Rzecznej.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf