(336) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie budowy przystanku kolejowego w Krośnie oraz usprawnienia dojazdu rowerem do przystanków kolejowych na terenie gminy Mosina.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do udzielonej odpowiedzi.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do udzielonej odpowiedzi.pdf