Uchwała Nr XXVII/208/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXVII/208/20.pdf