Uchwała Nr XXVII/206/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zawieszenia obowiązywania Uchwały Nr XXII/155/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie cen za usługi przewozowe g

Uchwała Nr XXVII/206/20.pdf