Uchwała Nr XXVII/203/20 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P - ul. Śremską w m. Świątniki

Uchwała Nr XXVII/203/20.pdf