Uchwała Nr XXVII/202/20 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P oraz drogą powiatową nr 2464P

Uchwała Nr XXVII/202/20.pdf