Uchwała Nr XXVII/201/20 w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 431

Uchwała Nr XXVII/201/20.pdf