Uchwała Nr XXVII/196/20 w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Gminą Mosina a Miastem Puszczykowo w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina –

Uchwała Nr XXVII/196/20.pdf