Uchwała Nr XXVII/194/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Uchwała Nr XXVII/194/20.pdf