Uchwała Nr XXVII/192/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026

Uchwała Nr XXVII/192/20.pdf
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/192/20.pdf
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/192/20.pdf