Uchwała Nr XXVII/188/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap I Krosinko

Uchwała Nr XXVII/188/20.pdf
Wskazanie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.pdf