(333) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie skarpy zbudowanej na gminnej działce nr 206 obr. Czapury.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf