(329) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Mosinie byłej Skarbnik Gminy Mosina Pani Marii Borowiak oraz w sprawie braku odpowiedzi na pytania zadane

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf