Pytania + odpowiedzi do SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Pytania + odpowiedzi do SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót