(322) Zapytania radnego Dominika Michalaka w sprawie projektu budowy kładki w Krosinku (ul. Lipowa)

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf