(311) Zapytania radnego Dominika Michalaka w sprawie przesłanych petycji do Burmistrza Gminy Mosina.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf