(310) Zapytania radnego Dominika Michalaka dotyczące zleconych prac nad projektami stałej organizacji ruchu w 2020 roku.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf