(308) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie nieudostępnienia rejestru umów w sprawach zamówień publicznych

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf