(307) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie odwołanych wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla nr 5 Nowe Krosno w Mosinie

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf