(301) Zapytanie radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie sytuacji prawnej przejścia podziemnego przy ulicy Sowinieckiej oraz wskazania terminu, w którym możliwe będzie przywrócenie ruchu pies

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf