(300) Interpelacja radnego Arkadiusza Cebulskiego dotycząca udziału przedstawiciela ZUK w najbliższym posiedzeniu Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w celu omówienia staw

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf