Modyfikacja treści SIWZ -zmiana opisu przedmiotu zamówienia wariantu II.

Modyfikacja treści SIWZ  - zmiana opisu przedmiotu zamówienia wariantu II
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar oferta wariantowa
Załącznik nr 9 cz.1 do SIWZ - SSTWiOR- oferta wariantowa
Załącznik nr 9 cz.2 do SIWZ - SSTWiOR- oferta wariantowa
Załącznik nr 10 cz.12 do SIWZ - Dokumentacja projektowa zamienna wariantowa
Załącznik nr 10 cz.13 do SIWZ - Dokumentacja projektowa zamienna wariantowa