(284) Interpelacja radnej Wiesławy Mani w sprawie tymczasowego zamontowania kamery przy trafostacji na ulicy Mieszka I w Mosinie.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do udzielonej odpowiedzi.pdf