ZARZĄDZENIE NR 20/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2

Zarządzenie Nr 20/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2020 roku

treść zarządzenia