Odpowiedzi na pytania zadane podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 i 31.12.2019 r.

Udzielone odpowiedzi.pdf