(280) Zapytanie radnego Macieja Pateli w sprawie montażu progów zwalniających w Bolesławcu.

Zapytanie i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf