(274) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie poprawy infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej 431- Mosina, ul. Krotowskiego.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf