(267) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie projektów uchwał związanych z gospodarką odpadami.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona opdpowiedź.pdf