Uchwała Nr XXII/158/20 dotycząca planu dofinansowania na rok 2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina oraz ustalenia specjalności i fo

Uchwała Nr XXII/158/20.pdf
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.pdf