Uchwała Nr XXII/156/20 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Uchwała Nr XXII/156/20.pdf