(264) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie terenu wyrobiska po dawnej cegielni w Dymaczewie Starym.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf