(263) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie rozkładu jazdy autobusu linii nr 699.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf