(259) Zapytanie radnego Michała Kleibera w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na ulicy Lipowej w Krosinku.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf