(253) Interpelacja radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie możliwości budowy kanalizacji i ścieżki rowerowej z Mosiny do Żabinka.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf