(244) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 431 od ul. Mocka do ul. Konopnickiej oraz tzw. obwodnicy wschodniej - odcinek do ul. Sowinieckiej.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf