(242) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie dofinansowania rewitalizacji Ptasiego Parku.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf