(240) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie jawności w spółkach gminnych i stanu majątkowego ZUK i PUK.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf