ZARZĄDZENIE NR 3/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 3/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2020 r.w sprawie powołania komisji konkursowej

treść zarządzenia