Gminne Centrum Informacji

Gminne Centrum Informacji (GCI)
ul. Dworcowa 3; 62-050 Mosina
II piętro, pok. nr 3.10 i 3.11
tel. 618-192-746
gci@mosina.pl


Wykaz pracowników:

   

Zadania GCI:
 
Do zadań Gminnego Centrum Informacji należy w szczególności:
 1. Wykonywanie zadań z zakresu pośrednictwa pracy.
 2. Organizacja kursów, szkoleń, spotkań informacyjnych, konferencji, warsztatów, Targów Edukacji i Pracy związanych z działalnością Gminnego Centrum Informacji.
 3. Udział w projektach szkoleniowych, mających na celu aktywizację społeczności lokalnej w różnych zakresach.
 4. Promocja przedsiębiorczości.
 5. Obsługa Interesantów GCI.
 6. Koordynacja pracy w Centrum Kształcenia w Nowinkach oraz Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego w Świątnikach.
 7. Wykonywanie zadań z zakresu informacji turystycznej, w tym organizacja i koordynowanie pracy Punktu Informacji Turystycznej w Pałacu w Rogalinie.
 8. Współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań organizowanych przez Gminne Centrum Informacji.
 9. Współpraca przy realizacji różnych imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych, historycznych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie, Mosińskim Ośrodkiem Kultury, Mosińską Biblioteką Publiczną i Galerią Sztuki.
 10. Prowadzenie strony internetowej gci.mosina.pl oraz profili na portalach społecznościowych.
 11. Promocja i rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach organizowanych w Gminie Mosina.

Formularze wniosków: